Dvojezičnost

Dvojezičnost

Dvojezičnost Učenici Dvojezične savezne gimnazije u Borti su gimnazijalci koji imaju dodatnu jezičnu izobrazbu. Naša škola stavlja naglasak na mogućnost da se, pored njemačkog jezika, učenici do mature  usavrše i  u jezicima narodnih skupina- hrvatskom ili mađarskom.  Na osnovi te dodatne jezične kompetencije naši će maturanti moći preuzeti važnu ulogu poveznice u budućoj Europi. Tako će oni biti spremniji za borbu s izazovima  našeg vremena, te će  imati veće mogućnosti za zapošljavanje. 

Iz različitih znanstvenih publikacija (na primjer: Larcher, Boeckmann) proizlaze sljedeće prednosti dvojezičnoga odgoja: 

  • Mogućnost višejezičnog izražavanja.         
  • Kamen temeljac za daljnje obrazovanje.        
  • Bolje šanse za radno mjesto .         
  • Pozitivan utjecaj na uspjeh u učenju.         
  • Povećana krativnost.         
  • Veći nivo tolerancije prema strancima


Gajenje tradicionalnih vrlina Priključenje Austrije Europskoj zajednici i proširenje EU-a na istok zahtijevaju raznovrsno jezično znanje u budućnosti. Naša škola obrazuje učenike koji su više nego spremni udovoljiti tim zahtjevima. Oni vladaju njemačkim, engleskim, mađarskim ili hrvatskim, a jednako  tako i  jezicima po osobnom izboru, poput  francuskog, španjolskog, ruskog, talijanskog, ili latinskog. 

Obiteljska klima u školi potiče međusobnu suradnju svih učenika. Oni se tako uče samostalnosti i odgovornosti, što je odlučujuće za daljnje studiranje i rad. Radimo i projekte koji obuhvaćaju više predmeta odjednom, a koriste se i  aktivne metode učenja. Učenici, roditelji i profesori pokazuju veliku otvorenost i spremnost za dijalog. Na taj način  se potiče razmjena mišljenja i međusobna komunikacija.

Na kraju obrazovanja  maturant naše škole posjeduje brojne kvalifikacije, poput  timskog rada, komunikativnosti, kreativnosti, fleksibilnosti i kritičnosti. Time mu je omogućeno da znanje iz različitih predmeta preoblikuje u onu formu, koja najviše odgovora njegovim nastojanjima u budućnosti.

 

Kako funkcionira dvojezična nastava?

Već od prvog razreda primjenjuje se upotreba mađarskog, odnosno hrvatskog jezika kao temelj u  nastavi. Na taj način učenici usvajaju dovoljno jezičnog znanja, te  se  i u ostalim predmetima   podučava dvojezično (njemačko-mađarski u njemačko-mađarskom dijelu i njemačko-hrvatski u njemačko-hrvatskom dijelu škole). Nastava je dvojezična u  sljedećim predmetima: zemljopis, biologija, fizika, kemija, filozofija, povijest, vjeronauk, tjelovježba, likovni odgoj, glazbeni odgoj i tehnički odgoj. Učenici uče i  važne stručne izraze na oba jezika. Oni također  na oba jezika uče posredovanje  sadržaje dotičnog predmeta. To ima za učinak kompleksnije razumijevanje čitavog stručnog područja.