Uvjeti upisa

Prijava za školsku godinu 2023/2024

Prijave su moguće elektronskim putem na emajladresu: s109036(at)bildung.gv.at

Prijava

Dalnje informacije nađite u informativnom listu (PDF-fajl). 

Da fajl možete koristiti, trebate PDF-Reader.
Za gratis download kliknite tu: Adobe Reader