umjetnost

Likovni odgoj – učenje srcem, rukom i glavom

Kreativno stvaranje je osnovna čovjekova potreba. U nastavi likovnog odgoja potiču se vrijednosti i razumijevanje koji su neophodni za intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Povećanje i diferenciranje kako osjetilne spoznaje i saznanja tako i sposobnosti izvedbe, ciljevi su nastave umjetnosti.

Koristim namjerno izraz umjetnost, jer su ovdje predstavljene slike po mojem mišljenju umjetnička djela, budući da su učenici i učenice pokušali svladati umjetnički izazov. Nastava umjetnosti je kao i drugi predmeti – zahtjeva marljivost. Umijeće crtanja temelj je pak umjetničkog rada. Kao pjesnik koji počinje slovima i učenik/učenica mora naučiti osnove crtanja. Crtanje ne ovisi samo o nadarenosti.  Umjetnost je „znoj i marljivost“ i prije svega „doživotno učenje“. To se pak može razvijati aktivnom suradnjom. Učenici i učenice se osposobljavaju za izvedbu jednostavnih formi, nakon toga izvedbu portreta i na kraju za izvedbu figura.

Nastava likovne umjetnosti treba postići sljedeće ciljeve: stjecanje veselja u susretu s umjetnošću, razvoj senzibiliteta i otvorenosti prema umjetnosti, spremnost za pitanja o smislu i funkciji umjetnosti, kao i informiranje o umjetnosti i kritično-umjetničkim diskusijama (sadašnjim i prošlim), ali također i stjecanje znanja o najvažnijim vrstama i tehnikama likovne umjetnosti.

Vjerujem da su predmeti slikarske tehnike, kompozicija i nauka o bojama jako važne u nastavi umjetnosti, ali je još važnije uživati u tome. U umjetničkoj djelatnosti se mora znati uživati. Važna je kvaliteta slike, ali nadam se da promatranje slike zrači doživljenim užitkom. Umjetnički rad ima jako važan karakter, naime slobodu o tome što mi podrazumijevamo pod umjetnošću. Umjetnička djela učenika Dvojezične savezne gimnazije ukazuju na tu slobodu.

Naravno, jednom umjetniku ili u ovom slučaju učeniku, potreban je osjećaj uspjeha. Taj upravo spomenuti osjećaj uspjeha može se najbolje postići izložbom ili prezentacijom slika i uz to pripadajućom
publikom. Tom cilju i priznanju umjetničkog umijeća na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji posvećene su sljedeće stranice.

Mag. Dr. Péter Pál Bartek