Kétnyelvűség

Kétnyelvűség

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium diákjai olyan gimnazisták, akik egy további nyelvi  kvalifikációt szereznek. Iskolánk új súlypontokat választ, amikor azt a  lehetőséget kínálja, hogy tanulóink a németen mint  oktatási nyelven túl egy népcsoportnyelven is, horvátul vagy magyarul érettségi szintre emeljék tudásukat

Ennek a további nyelvi kompetenciának alapján végzőseink fontos közvetítő szerepet tudnak majd vállalni a  mai Európában. Ezzel jobban felkészülnek korunk kihívásaira és így jobb lehetőségeik lesznek a munkaerőpiacon.

Több tudományos munka alapján pl. Larcher, Boeckmann a kétnyelvű nevelésnek a következők az előnyei:

  • fokozott  kompetencia több nyelven
  • alapkő a további képzés számára
  • jobb esélyek a munkaerőpiacon
  • pozitív hatás a tanulmányi eredményre
  • fokozott kreativitás
  • nagyobb tolerancia idegenek iránt
  • hagyományos értékek megőrzése


Ausztria belépése az Európai Unióba és az EU bővítése a jövőben sokoldalú nyelvtudást kíván. Iskolánk olyan diákokat képez, akik ennek a követelménynek tökéletesen megfelelnek. A német és az angol nyelv mellett magyarul vagy horvátul is tudnak, továbbá választott nyelvként franciát, spanyolt, oroszt, olaszt vagy latint tanulnak.

Az iskola családias klímája kedvezően befolyásolja minden diák órai munkáját. Így önálló  és felelősséget vállalni tudó emberekké válnak, ami a továbbtanulásban  és a munkában döntő fontosságú.Gyakrabban lehet több tantárgyat átfogó oktatást ( pl. projekteket ) és aktivizáló tanulási formákat megvalósítani. Tanulók, szülők és tanárok nyíltabbak egymás iránt és nagyobb hajlandóságot mutatnak a párbeszédre. Ez elősegíti a véleménycserét és a kommunikációt.

A képzésbefejeztével a végzős alkalmas a csoportos munkavégzésre, az egymással való kapcsolattartásra, kritikára,  kreatív és  rugalmas. Ezáltal a szakmai ismereteit a megfelelő formában fel tudja használni.

 

Hogyan működik a kétnyelvű oktatás?

Mindkét nyelv felhasználásának alapjáula magyar, ill. a horvát nyelv oktatása szolgál az első osztálytól kezdve. Itt elegendő ismereteket kell szerezni a tanulóknak ahhoz, hogy a többi tantárgyból is mindkét nyelven dolgozhassanak.

A következő tantárgyakból két nyelven folyik a tanítás: földrajz, biológia, fizika, kémia, filozófia, történelem, hittan, testnevelés, rajz, ének-zene, és technika. A tanulók fontos  szakkifejezéseket, továbbá az egyes tantárgyak tartalmának továbbadását tanulják meg mindkét nyelven. Ez a teljes szakterület átfogóbb megértéséhez vezet.