Aktualno

"suodlučivanje - mladež u Zemaljskoj skupštini"

Demokracija za sve!

U sklopu projekta „suodlučivati – mladež u Zemaljskoj skupštini, koji je organizirala predsjednica Zemaljske skupštine gospođa Verena Dunst, šesti i sedmi razredi Dvojezične savezne gimnazije su 27. rujna 2022. posjetili Gradišćansku zemaljsku skupštinu. Učenic/i/e su u tijeku prijepodneva imal/i/e priliku ne samo upoznati djelovanje skupštine u Željeznom, nego i postavljati pitanja gospođi zamjenici zemaljskog poglavara Mag. Astrid Eisenkopf, gospođi predsjednici Zemaljske skupštine Vereni Dunst i četvorici delegata Zemaljske skupštine Elisabeth-i Trummer, Walter-u Temmel-u, MMag. Alexander-u Petschnig-u i Wolfgang-u Spitzmüller-u.

U diskusijama su konstruktivno obrađena npr. pitanja mobiliteta južnog Gradišću, betoniranje zemljišta i zaštita mladih. Na taj način su učenic/i/e dobili mogućnost aktivno suodlučivati u gradišćanskoj politici.