Aktuelles

Hrvatski tragovi

Hrvati/ce u Beču

Učenic/i/e 5.H i 8.H su se nedavno uputili tragovima hrvatskoga kulturnoga života u Beču. Potraga je započela u Hrvatskome centru u Schwindgasse 14 neposredno iza Karlove crkve gdje su nas predstavnic/i/e Hrvatskoga centra i Hrvatskoga akademskoga kluba srdačno primili. Nakon zanimljivih predavanja o Hrvati/ca/ma u Beču i njihovih organizacija i aktiviteta u kojima od jeseni mogu sudjelovati i naši maturani i maturantkinje, ponudili su nas domaćom juhom od leće i dobrom bečkom pizzom. Nakon ručka smo bili spremni za zabavni Kahoot-kviz i zanimljivu šetnju tragovima Hrvat/a/ica u Beču.