Alapelveink

Alapelveink

  1. A kétnyelvűség nálunk oktatási forma. A népcsoportok nyelvének ápolása szívügyünk.
  2. Végzőseink nyelvi és kulturális kompetenciájuk alapján összekötő kapocs szerepét fogják betölteni az egységesülő Európában. Az EU többnyelvű képzésre vonatkozó elve / „1+2“, tehát az ország nyelve + világnyelv + a szomszéd ország nyelve / nálunk már több mint 15 éve megvalósul.
  3. A többnyelvű átfogó képzés magas fokú rugalmasságot és mobilitást tesz lehetővé.
  4. A tantestület tagjai rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken. A kiegészítő pedagógiai és szakmai képesítéseik alapján a diákoknak a legjobb képzést tudják  nyújtani.
  5. Célunk, hogy a felnövekvő ifjúságot úgy bocsássuk ki az életbe, hogy elegendő önbizalommal, kreativitással, szociális kompetenciával és autonómiával megfeleljen a jelen és a jövő különféle követelményeinek.
  6. Tiszteletet és toleranciát mutatunk egymás iránt.
  7. Fontos számunkra a humor a tanításban és öröm a tanulásban.