“Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.”Johann Wolfgang von Goethe

Božićni koncert

Priprema za Božić

19. prosinca održan je prvi božićni koncert Dvojezične savezne gimnazije u izložbenoj dvorani Oberwart. Šarolik program u kojem su sudjelovali svi…

Povidajke o Franji

Nöstlinger na gradišćanskohrvatskom

Prezentacija knjige Christine Nöstlinger "Povidajke o Franjini prazniki" održala se 30. studenog 2023. u Dvojezičnoj gimnaziji Borta. Ovo, već peto…