“Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.”Johann Wolfgang von Goethe

Izborni predmet biologija

na danu otvorenih vrata u novoj klinici Borta

Još prije otvaranja nove Klinike Borta, učenici i učenice 6. i 8. razreda izbornog predmeta biologije prisustvovali su Danu otvorenih vrata. Imali su…

Knjiški crvi, oprez!

Dan čitanja

U sklopu austrijskog Dana čitanja 21.3. i Dvojezična savezna gimnazija Borta ponudila je neke aktivnosti. Učenici i učenice OŠ Borta bili su pozvani u…

AVE ROMA

Jezični tjedan 7. razreda u Rimu

Učenici i učenice 7. razreda Dvojezične savezne gimnazije Borta posjetili su Rim i oduševili su se brojnim povijesnim mjestima u vječnom gradu.…

Zimski sportski tjedan na Hochkaru

... upravo na pravoj visini

I ove zime smo se mogli pouzdati da ćemo imati snijega na Hochkaru. Budući da je u Lackenhofu zbog nedostatka snijega skijanje bilo prekinuto,…