Aktualno

Višejezičnost u Borti

Anketa na tjednoj tržnici

Dan jezika je učenicima 4H i 4M razreda bio povod da ispitaju građane o važnosti višejezičnosti. Za sve ispitanike je važno vladanje većim brojem jezika, ali ih je samo mali broj zaista dvojezičan.

Učenic/i/e su doživjeli pozitivne reakcije i dobro su se zabavili.