Aktualno

Peace Run

u Borti

Peace Run je štafeta za mir, toleranciju i harmoniju. Trkači iz cijeloga svijeta donose štafetu mira u različite zemlje i na svom putu kroz Gradišće posjetili su i Dvojezičnu gimnaziju.