Aktuelles

Odlazak u kino 1.H razreda

"Povidajke o Franji"

Zabavno poslijepodne doživio je 1.H na kino-predstavi "Povidajke o Franji". Učenice i učenici su uživali u filmu koji je na ugodan način okončao njihov školski tjedan.