Aktuelles

Klokan iz matematike

16.03. su učenici i učenice 4.M razreda sudjelovali na natjecanju "Klokan iz matematike". U roku od 75 minuta morali su riješiti 30 zadataka iz matematike, logičnog razmišljanja te kreativnog pristupa zadatcima. Namjera ovog natjecanja je razvijanje i poticanje ljubavi prema matematici.