Aktualno

Idejno natjecanje

... na temu: "Želimo još puno toga! - Dvojezična gimnazija nakon 30 godina"

Dragi učenici i učenice Dvojezične gimnazije!

Želimo vas pozvati na sudjelovanje u idejnom natjecanju "Želimo još puno toga! - Dvojezična gimnazija nakon 30 godina".

Kreirajte sami ili u timovima do tri osobe plakate, videa, fotografije ili zvučne zapise (podcast) na zadanu temu i učitajte ih na naš Padlet (https://t.ly/zBEz)!

Možete osvojiti "slobodne dane" i vrijedne nagrade.

Više informacija i detaljna uputstva možeš također naći na Padletu (https://t.ly/zBEz)!

Veselimo se vašim fantastičnim idejama!

Tim Dvojezične gimnazije Borta