Aktualno

GRAC ...

... muzej i kazalište

Kulturu u svim fasetama doživjeli su učenici/ce gornjih razreda u Gracu! Prvo su posjetili muzej Graca, a nakon toga Kafkin „Preobražaj“ u kazalištu.