Aktuelles

Pogledi

u nastavi njemačkoga jezika

Dvojezična gimnazija je mjesto gdje studenti mogu vršiti praksu. U ovom semestru praktikantica Julia Pal apsolvira praksu u okviru nastave iz njemačkog jezika.

Kreativni čitajući....... učenic/i/e predstavljaju svoje Lapbooks.