Aktuelles

Veliki diktator

Demokracija kao težište

Adaptacija Charlie Chaplin-ovog kino uspjeha Veliki diktator oduševila je učeni/ke/ce gornjih razreda. Kako glumačko postignuće tako i kritični sadržaj ispunili su učeni/ke/ce i motivirali ih da kritično misle i ljudski postupaju.