Aktuelles

Darovati VRIJEME

Moto jednog čitalčkog projekta

"Šareni kauč" ("Die knallbunte Couch") Jutte Treiber je temelj čitalačkog projekta 2.M razreda. Reklame pozivaju da se uđe u dućan vremena i intervjuiraju se baka i djeda o vremenu. Rezultati će se pohraniti na padletu "Darujem vrijeme"!