Oktatási program

Oktatási program

Iskolánk egy szövetségi gimnázium, azaz a tanterv megfelel a nyolcosztályos általános gimnáziumok tantervének (Részleteket a tantárgyak táblázatában találnak). Speciális súlypontunk egy népcsoportnyelv elsajátítása, ill. elmélyítése.  Az alsó tagozaton a fokozatos bevezetés elve alapján használjuk a második nyelvet, tehát a diákok egyéni nyelvi szintje alapján történik a tanítás.

A kétnyelvűség az alsó tagozaton az angol mint kötelező tantárgy által válik többnyelvűséggé. Mivel számunkra fontos diákjaink átfogó képzése, már az első osztálytól az érettségiig folyamatosan lehetőséget nyújtunk a számítástechnika tanulására (az "Európai Számítógép-használói jogosítvány", ECDL megszerzésének lehetősége).

A felső tagozaton a célunk a széleskörű ismeretek elmélyítése és ezek alkalmazása a modern élet legkülönbözőbb területein. A többnyelvűség a latin vagy a francia felvételével tovább szélesedik az 5. osztálytól, hogy diákjaink jobban megfeleljenek a szakmai élet és az egyetemi tanulmányok követelményeinek. A hatodik osztálytól az egyéni érdeklődés alapján történő tudásbővítés további lehetőségeit kínálják a kötelezően választott tantárgyak. Itt három csoport áll rendelkezésre:

  • nyelvek (pl. orosz, spanyol ...) 
  • számítástechnika (pl. internet, programozás, webdesign...)
  • természettudományok