“Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.”Johann Wolfgang von Goethe

Završna prezentacija

Geggis su se pomirili

Petak, 28.5.2010. godine se sadržala završna prezentacija eLSA-projekta „Geggi“. Školari i učitelji Dvojezične gimnazije i Osnovne škole Borte su…

Kumstvo drva

Sađenje drva u etnom muzeju u Sambotelu

Svijetski dan muzeja su neki školari naše škole u Sambotelu svećevali, gdje su sadili tradicijonalne vrste voćnih drva kao jabuka ili kruška u…

E- Banking sa četvrtom razredom

Zastupnik „Erste Bank“-a je posjetio našu školu

Pri temi „Novac i E- Banking“ je Gospodin Jasmin Bekto držao predavanje za četvrti razred. Đaci su sve saznali o E-Bankingu - i prednosti i…

Školska fešta

Mi se već srdačno veselimo na Vas posjet!

Školska fešta će se održati 25. lipnja 2010. godine. Početak: 18 sata.