Aktuelles

< Dekretverleihung

Dodjela dekreta

Nova direktorica Dvojezične savezne gimnazije Oberwart


8.studenog zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil je našoj direktorici Mag. Iris Zsótér dodijelio Dekret. Čestitamo od srca!