Aktuelles

< 14 - was nun?

Klasika meets moderna...

... s čelom i violinom


Učenic/ima/ama 1.H, 1.M i 5.H su muzičar Milan Nikolić i muzičarka Michaela Skrieckova Nikolić objasnili funkciju obaju instrumenata u Bečkoj klasici i skrivenim narodnim melodijama. Na kraju su učeni/ci/ce mogli i sami isprobati instrumente.