Aktuelles

< Komponistenwerkstatt am ZBGO

Skladateljska radionica

Pandemija korone ne može zaustaviti kreativnost naših učenika!


Kreativni predmeti poput glazbenog obrazovanja, umjetničkog obrazovanja, zbora ili plesa bili su ozbiljno ograničeni u svom dizajnu od početka koronske pandemije. Učenici brojnih razreda, posebno 3H i 4H, svojim su skladbama uz pomoć programa za obradu nota www.noteflight.com mogli izraziti maštu i inventivnost, ali i muzikalnost i tehničke vještine.

Anna Brenner, 3H, napisala je partituru na temu "prijatelji", a Tobias Horvatits, 4H, napisao je "Swag"! 

 

 

 


Datoteke:
Freunde.mp3317 K
Swag.mp3535 K