Aktuelles

< Fremdsprachenassistent Filip

Naš asistent za strane jezike

Drago nam je što je kod nas!


Moje ime je Filip Đukić. Studirao sam povijest, hrvatski jezik i literaturu u Osijeku.Imam 29 godina i rado čitam rusku literaturu i uživam u prirodi.