Uvjeti upisa

Prijava za školsku godinu 2022/2023

21. veljače/februara - 04. ožujka 2022.; pon-pet 07.30 do 13.30 sati

(od 13.30 samo uz predhodnu najavu)

 

Dalnje informacije nađite u informativnom listu (PDF-fajl). 

Da fajl možete koristiti, trebate PDF-Reader.
Za gratis download kliknite tu: Adobe Reader