Uvjeti upisa

Prijava za školsku godinu 2020/2021

17. - 21. veljače/februara 2020.; pon-pet 7:30 do 15:00 sati

24. - 28. veljače/februara 2020.; pon-pet 7:30 do 13:30 sati

mesopusni utorak, 25. veljače/februara 2020; 7:30 do 12:00 sati

 

Dalnje informacije nađite u informativnom listu (PDF-fajl). 

Da fajl možete koristiti, trebate PDF-Reader.
Za gratis download kliknite tu: Adobe Reader