Uvjeti upisa

Prijav za školsku godinu 2019/2020

Vrijeme prijave:
18. - 22. veljače/februara 2019.; pon-pet 7:30 do 15:00 sati

25. veljače/februara - 01. ožujka/marca 2019.; pon-pet 7:30 do 13:30 sati

Dalje informacije nađite u informativnom listu (PDF-fajl). 

Da fajl možete koristiti, trebate PDF-Reader.
Za gratis download kliknite tu: Adobe Reader