Aktuelles

< Künstler Arnold Schönberg

Kompozitor i slikar Arnold Schönberg

Višepredmetna nastava na Dvojezičnoj gimnaziji


Ovogodišnji maturanti su 22. siječnja 2019. imali priliku u okviru višepredmetne nastave (likovni i glazbeni odgoj) iz različitih perspektiva doživjeti austrijskog kompozitora i slikara Arnolda Schönberga.

Zajedno s Prof. Peterom Bartekom i Prof. Theresom Becha analizirali su ekspresionistička djela umjetnika.

Na kraju su doživjeli melodramu "A Survivor from Warsaw" op. 46, komponiranu po principu dodekafonije, koja ih se jako dojmila.